Tập huấn, đào tạo chuyên môn

Hoạt động đào tạo là dịch vụ đào tạo các kiến thức chuyên môn liên quan đên chuyên ngành tâm lý thông qua các khóa học chuyên sâu, qua đó nâng cao sự hiểu biết của người học về những lĩnh vực liên quan đến khoa học tâm lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *