Về Chúng Tôi

IMG_5406

Công ty TNHH Tâm lý Smile là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực can thiệp, trị liệu, hỗ trợ tâm lý có tính đến sự phù hợp văn hóa Việt Nam nói chung và đặc trưng mỗi cá nhân nói riêng nhằm thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần cho cá nhân, tổ chức và cộng đồng.

Sứ mệnh của Tâm Lý Smile là Phổ biến và Ứng dụng Tâm lý học trong các dịch vụ, nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và thúc đẩy sự khỏe mạnh về tâm trí.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *