Can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển

Can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển là hoạt động được tiến hành bởi các chuyên viên trị liệu, Tại Trung tâm Tâm Lý Smile chúng tôi cung cấp dịch vụ can thiệp chuyên nghiệp cho các trẻ có vấn đề liên quan đến rối loạn phát triển: rối loạn phổ tự kỉ, chậm phát triển trí tuệ, chậm phát triển ngôn ngữ,….

Các gói dịch vụ can thiệp tại Tâm Lý Smile

STT  Tên gói can thiệp Bảng giá dịch vụ (VNĐ)
1  Gói can thiệp cá nhân + nhóm (1h cá nhân + 30′ nhóm)  180. 000 nghìn đồng/ 1 phiên can thiệp
2 Gói can thiệp tiền tiểu học ( 1 nhóm lớp 5 -10 trẻ) 150.000 nghìn đồng/ phiên can thiệp
3 Gói can thiệp bán trú  7.000.000 triệu đồng/ tháng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *